Insula AS – Tobø Fisk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hvitfiskprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.12.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Insula AS (org.nr. 960 756 932) erverver 90.1 % av aksjene i Tobø Fisk AS (org.nr. 977 503 078)