International Business Machines AS – Ringnes AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: outsourcing av IT-tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

International Business Machines AS (org.nr. 931 482 580), kjøp av deler av IT-virksomheten i Ringnes AS (org.nr. 914 670 705).Meldt til Konkurransetilsynet