Intersport Agderbyen AS – G-Sport Kristiansand AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: sports- og fritidsartikler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Intersport Agderbyen AS (org.nr. 960 056 159), kjøp av 51 prosent av aksjene i G-Sport Kristiansand AS (org.nr. 971 094 532).Meldt til Konkurransetilsynet