Intersport CC Drammen AS – Sportmix AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for sportsutstyr, tekstiler og fottøy

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Intersport CC Drammen AS (org.nr. 921 329 717), oppkjøp av Sportmix AS (org.nr. 985 240 140).Meldt til Konkurransetilsynet