Invacare Corporation – WP Domus GmbH

Berørte markeder ikon Berørte markeder: hjelpemidler som rullestoler og rullatorer m.m

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Invacare Corporation (org.nr. 95-2680965, USA), oppkjøp av samtlige aksjer i WP Domus GmbH (tysk org.nr. HRB 139980).Meldt til Konkurransetilsynet