Investcorp Bank B.S.C – Hydrasun Holdings Limited

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør til industrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.02.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Investcorp Bank B.S.C (org. nr. 12411, Bahrain) kjøper alle aksjene i Hydrasun Holdings Limited (org. nr. 6346769, England)