Inwido Norway AS – Diplomat Skandinavia AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg og distribusjon av ytterdører, innvendige dører og porter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Inwido Norway AS (org.nr. 988 381 063), kjøp av 72,2 prosent av aksjene i Diplomat Skandinavia AS (org.nr. 987 458 704). Inwido Norway AS får dermed kontroll over Diplomat Holding AS (org.nr. 983 090 591), Diplomat Norge AS (org.nr. 968 737 767), Diplomatdörrar Sverige AB (svensk org.nr. 556503-3817) og Nordgro Dörrleverantören AB (svensk org.nr. 556433-0263).Meldt til Konkurransetilsynet