IOS Offshore Holding AS – IOS Offshore AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kutteoppdrag knyttet til fjerning av oljeplattformer. Forankringssystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.04.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

IOS Offshore Holding AS (under stiftelse), oppkjøp av IOS Offshore AS (org.nr. 970997954)