IP Cleaning SpA – Foma Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for rengjøringsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

IP Cleaning SpA (org.nr. 11889280159, Italia), kjøp av 75 prosent av aksjene og enekontroll i Foma Norge AS (org.nr. 915 740 243).Meldt til Konkurransetilsynet