IP HoldCo AS – Onsagers AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rådgivningstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.05.2024

Status ikon Status: Under behandling

IP HoldCo AS (org.nr. 932 918 617) erverver enekontroll over Onsagers AS (org.nr. 932 214 636)