Ipex AB – Antula Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Medisinforhandler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.03.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ipex AB (org. nr. 556544-1135, Sverige) erverver 100 % av aksjene i Antula Holding AB (org. nr. 556662-7302, Sverige)