Isaksson Gruppen AB – Industribeslag AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Det berørte marked er grossistmarkedet innen innredning og beslag

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Isaksson Gruppen AB (svensk org.nr. 556199-2149), oppkjøp av Industribeslag AS (org.nr. 979 746 881).Meldt til Konkurransetilsynet