Isowill NV – Kaimann AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Isolasjonsmateriale

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.08.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Isowill NV (org.nr. BE0428.053.773, Belgia) kjøper Kaimann AS (org.nr. 961032628)