ISS Facility Services AS – Actum Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bekjempelse av skadedyr og soppangrep

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ISS Facility Services AS (org.nr. 914 791 723), oppkjøp av Actum Norge AS (org.nr. 938 994 595).Meldt til Konkurransetilsynet