ISS Facility Services AS – Aquaris AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg og utleie av kaffe- og serveringsautomater med ingeredienser/tilbehør og service

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ISS Facility Services AS (org.nr. 914 791 723), oppkjøp av Aquaris AS (org.nr. 980 093 689).Meldt til Konkurransetilsynet