ISS Facility Services AS – Coffee Team Olsen

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for kaffemaskiner og kantine/catering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ISS Facility Services AS (org.nr. 914 791 723), oppkjøp av virksomheten i Coffee Team Olsen (org.nr. 971 255 749).Meldt til Konkurransetilsynet