ISS Facility Services AS – Matpartner AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon og distribusjon av fersk mat til institusjoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ISS Facility Services AS (org.nr. 914 791 723), oppkjøp av Matpartner AS (org.nr. 982 347 807).Meldt til Konkurransetilsynet