ISS Facility Services AS – Oslo Ventilasjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for ventilasjons- og kjøleanlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ISS Facility Services AS (org.nr. 914 791 723), oppkjøp av Oslo Ventilasjon AS (org.nr. 962 010 873).Meldt til Konkurransetilsynet