ISS Facility Services AS – Personell 24 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: vikar-/rekrutteringsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ISS Facility Services AS (org.nr. 914 791 723), oppkjøp av Personell 24 AS (org.nr. 986 882 014).Meldt til Konkurransetilsynet