ISS Facility Services AS – Vaktmestersentralen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: vaktmestertjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ISS Facility Services AS (org.nr. 914 791 723), kjøp av samtlige aksjer i Vaktmestersentralen AS (org.nr. 937 472 803).Meldt til Konkurransetilsynet