ISS Norge AS – Aircon Cater AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innenfor kantine- og cateringvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ISS Norge AS (org.nr. 914 791 723), oppkjøp av Aircon Cater AS (org.nr. 936 633 188).Meldt til Konkurransetilsynet