ISS Norge AS – Anleggsgartner Peter Borgersen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: anleggsgartnervirksomhet i Vestfold

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ISS Norge AS (org.nr. 914 791 723), oppkjøp av Anleggsgartner Peter Borgersen AS (org.nr. 979 966 083).Meldt til Konkurransetilsynet