ISS Norge AS – AS Ventilasjonsservice

Berørte markeder ikon Berørte markeder: renhold, kantiner/catering, eiendomsdrift, kontorstøtte og ventilasjons- og klimaanlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ISS Norge AS (org.nr. 914 791 723), oppkjøp av AS Ventilasjonsservice (org.nr. 931 703 617).Meldt til Konkurransetilsynet