ISS Norge AS – Edens Gave AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: ISS Norge AS har virksomhet innenfor renhold, kantine/catering, eiendomsdrift og kontorstøtte. Edens Gave AS leverer frukt til bedrifter, hovedsakelig i Oslo- og Akershus-området. Det antas å ikke være noen overlappende virksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ISS Norge AS (org.nr. 914 791 723), oppkjøp av Edens Gave AS (org.nr. 975 828 581).Meldt til Konkurransetilsynet