ISS Norge AS – Grødegaard AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: kantinedrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ISS Norge AS (org.nr. 914 791 723), oppkjøp av Grødegaard AS (org.nr. 982 915 600).Meldt til Konkurransetilsynet