ISS Norge AS – Logistikk-Support AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for flytting av kontormøbler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ISS Norge AS (org.nr. 914 791 723), oppkjøp av Logistikk-Support AS (org.nr. 980 619 842).Meldt til Konkurransetilsynet