ISS Norge AS – Opplysningen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: drift av sentralbordtjenester for private og offentlige aktører

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ISS Norge AS (org.nr. 914 791 723), kjøp av virksomheten sentralbordtjenester av Opplysningen AS (org.nr. 982 441 366).Meldt til Konkurransetilsynet»»»»»»»