ISS Norge AS – Serveringspartner AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: servicetjenester innen forretningsområdene renhold og kantine

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ISS Norge AS (org.nr. 914 791 723), kjøp av 50 prosent av aksjene i Serveringspartner AS (org.nr. 981 292 634). ISS eier allerede 50 prosent av Serveringspartner.Meldt til Konkurransetilsynet