ISS Norge AS – Telenor Renhold og Kantine AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: renhold og kantinedrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ISS Norge AS (org.nr. 914 791 723), oppkjøp av aksjer i Telenor Renhold og Kantine AS (org.nr. 975 855 422) til 100 prosent eierskap.Meldt til Konkurransetilsynet