ISS Norge AS – Tre selskaper i renholdsbransjen

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innenfor renholdstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ISS Norge AS (org.nr. 914 791 723), oppkjøp av Aircon Miljø og Renholdssystemer AS (org.nr. 982 606 683), Aircon Møre AS (org.nr. 985 090 793) og Varig Renhold AS (org.nr. 987 319 275).Meldt til Konkurransetilsynet