ISS Personalhuset AS – Reaktorskolen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Yrkesrettede voksenopplæringstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.10.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ISS Personalhuset AS (org. nr. 989632264) erverver 100 % av aksjene i Reaktorskolen AS (org. nr. 981428781)