Itella Corporation – Itella Information AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Løsninger for elektronisk og fysisk formidling av forretningsdokumenter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.09.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Itella Corporation (org.nr. 1531864-4, Finland) erverver de resterende aksjene i Itella Information AS (org.nr. 966565772)