iTet AS – Visma Consept AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: software-markedet (ERP/CRM)

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

iTet AS (org.nr. 981 701 097), oppkjøp av Visma Consept AS (org.nr. 983 903 428).Meldt til Konkurransetilsynet