iTicket AS – Ticnet AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: billettformidling til kultur-, underholdnings- og sportsarrangementer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

iTicket AS (org.nr. 982 229 987), kjøp av samtlige aksjer i Ticnet AS (org.nr. 984 194 005).Meldt til Konkurransetilsynet