ITV Holding AS – ITverket AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Konsulenttjenester innen informasjonsteknologi

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.11.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

ITV Holding AS (org.nr. 925 813 974) erverver 86,88 % av aksjene i ITverket AS (org.nr. 981 874 714)