ITW Participations S.A.R.L. – Josef Kihlberg AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for stifter og nagler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ITW Participations S.A.R.L. (org.nr. B85382, Luxemburg), oppkjøp av Josef Kihlberg AB (svensk org.nr. 556130-1200).Meldt til Konkurransetilsynet