ITW Sweden Holding AB – Nordisk Kartro AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: festeutstyr til konstruksjoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ITW Sweden Holding AB (svensk foretaksnr. 556644-8253), oppkjøp av Nordisk Kartro AB (svensk foretaksnr. 556030-8578).Meldt til Konkurransetilsynet