J. Martens AS – AMR Routers AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: transport og logistikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

J. Martens AS (org.nr. 975 795 616), oppkjøp av AMR Routers AS (org.nr. 929 898 575).Meldt til Konkurransetilsynet