J.W. Cappelens Forlag AS – Mapsolutions AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: digital presentasjon av kartografisk innhold

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

J.W. Cappelens Forlag AS (org.nr. 910 989 669), kjøp av 92,6 prosent av aksjene i Mapsolutions AS (org.nr. 974 682 680).Meldt til Konkurransetilsynet