Jacob Jorkjend AS – Helgeberg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for bilforhandlere

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Jacob Jorkjend AS (org.nr. 980 775 747), oppkjøp av Helgeberg AS (Ford Grenland) (org.nr. 980 339 505).Meldt til Konkurransetilsynet