Jadarhus Holding AS – Jadarhus Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygg- og eiendomsutvikling 

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.03.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Jadarhus Holding AS (under stiftelse) erverver 100 % av aksjene i Jadarhus Gruppen AS (org. nr. 990034125)