Jægergruppen AS – Toyota Bilsenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bilmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Jægergruppen AS (org.nr. 952 214 934), kjøp av samtlige aksjer i Toyota Bilsenter AS (org.nr. 910 356 011).Meldt til Konkurransetilsynet