James Fisher Norway AS – Gjerde Løfteteknikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for kraner og vinsjer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

James Fisher Norway AS (org.nr. 985 196 184), oppkjøp av Gjerde Løfteteknikk AS (org.nr. 950 370 882).Meldt til Konkurransetilsynet