James Fisher Norway AS – Reanco Team AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: installasjon av kjøkken, dusj og gulv på oljeplattformer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

James Fisher Norway AS (org.nr. 985 196 184), oppkjøp av Reanco Team AS (org.nr. 981 195 671).Meldt til Konkurransetilsynet