James Fisher Norway AS – Scan Tech Monyana AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for vinsjer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

James Fisher Norway AS (org.nr. 985 196 184), oppkjøp av Scan Tech Monyana AS (org.nr. 985 351 473).Meldt til Konkurransetilsynet