Jarden Corporation og K2 Inc

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Konsumentvarer. Sports- og fritidsutstyr. Fiskeutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.05.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Jarden Corporation (org.nr. 35-1828377, USA) fusjonerer med K2 Inc (org.nr. 95-2077125)