Jæren Dekk AS – Dekk Companiet Toroil AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for bildekk og felger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Jæren Dekk AS (org.nr. 958 192 088), kjøp av samtlige aksjer i Dekk Companiet Toroil AS (org.nr. 947 832 735), som igjen eier 50 prosent av aksjene i Dekk Companiet Bærum AS (org.nr. 988 640 697).Meldt til Konkurransetilsynet