Jæren Dekk AS – Johs Lunde Dekkservice Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for dekk og felger til personbiler, lastebiler og landbruk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Jæren Dekk AS (org.nr. 958 192 088), kjøp av samtlige aksjer i Johs Lunde Dekkservice Holding AS (org.nr. 979 579 292).Meldt til Konkurransetilsynet