Jæren Næringseiendom 2 AS – Fire eiendomsselskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Jæren Næringseiendom 2 AS (org.nr. 989 773 240), oppkjøp av Regnbuen AS (org.nr. 982 303 583), Støperigården AS (org.nr. 875 721 792), Bernerveien 27 AS (org.nr. 987 935 251) og Wiggo Erichsen Eiendom AS (org.nr. 988 369 284).Meldt til Konkurransetilsynet