Javist Larvik AS – Strand Sport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av sportsutstyr i Vestfold

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Javist Larvik AS (org.nr. 987 864 273), oppkjøp av Strand Sport AS (org.nr. 985 758 883).Meldt til Konkurransetilsynet